जीबनेर जलसाघरे

वर्गवारी:-

आत्मचरित्र

किंमत:-300

पुस्तकाचा संक्षिप्त परिचय :-

प्रख्यात गायक पद्मभूषण मन्ना दे (मन्ना डे) यांच्या आत्मचरित्राचा ओघवत्या शैलीत केलेला मराठी अनुवाद.