राजा थिबा

130.00

मधु मंगेश कर्णिकांच्या लेखणीतून तब्बल १२ वर्षानंतर लिहिली गेलेली कादंबरी.

लेखक : मधु मंगेश कर्णिक | Madhu Mangesh Karnik
प्रकाशक : अनघा प्रकाशन | Anagha Prakashan

पाने : १२८
किंमत : रु. १३०/-

Description

मधु मंगेश कर्णिकांच्या लेखणीतून तब्बल १२ वर्षानंतर लिहिली गेलेली कादंबरी.

इंग्रजांनी ब्रह्मदेशचा राजा थिबा याला रत्नागिरीला आणून स्थानबध्द केलं. राजाचा मोठा डामडौल होता. राण्यांवर तो खूप खर्च करावयाचा. आपल्या राहणीमानाला पूरक व्हावं म्हणून त्याने पोत्यांमधून जडजवाहिर बोटीत बसायच्या आधी टाकून घेतलं होतं. रत्नागिरीला आल्यावर जवळचे जडजवाहिर विकून ते आपला थाट करीत होते.

रत्नागिरीला त्यांच्यासाठी ‘थिबा पॅलेस’ बांधण्यात आला. घरातील अंतर्गत बाबींचा यात अंतर्भाव केलेला आहे.

लेखक : मधु मंगेश कर्णिक | Madhu Mangesh Karnik
प्रकाशक : अनघा प्रकाशन | Anagha Prakashan

Raja Thiba – Novel
Madhu Mangesh Karnik
Anagha Prakashan

 

लेखक संपर्क

लेखक : मधु मंगेश कर्णिक | Madhu Mangesh Karnik

प्रकाशक संपर्क

अनघा प्रकाशन, ठाणे
१६, श्री सदिच्छा, मिठबंदर रोड, वाल्मिकीनगरच्या समोर, सदगुरु गार्डनजवळ, चेंदणी, ठाणे (पूर्व) ४००६०३
दूरध्वनी : ९७६९६०३२३९ / ९७६९६०३२४० / ९७६९६०३२४१
इ-मेल :  amolmnale30@gmail.com

वेबसाईट : www.anaghaprakashan.com