संतमाउली शांतारामभाऊ जयवंत भिवंडी – ओवीबद्ध चरित्रांमृत

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथील थोर संतपुरुष, श्री संतमाउली शांतारामभाऊ जयवंत यांचे कवि अनंत यशवंत तथा छोटूभाई गडकरी यांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून साकार झालेले ओवीबद्ध चरित्र

लेखक : अनंत यशवंत तथा छोटूभाई गडकरी
प्रकाशक : मराठीसृष्टी / Marathisrushti
किंमत : मोफत वाचण्यासाठी

पुस्तकाचा प्रकार : E-Dharmik, Ebook, Free-EBook

Description

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथील थोर संतपुरुष, श्री संतमाउली शांतारामभाऊ जयवंत यांचे कवि अनंत यशवंत तथा छोटूभाई गडकरी यांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून साकार झालेले ओवीबद्ध चरित्र

लेखक : अनंत यशवंत तथा छोटूभाई गडकरी
प्रकाशक : मराठीसृष्टी / Marathisrushti
किंमत : मोफत वाचण्यासाठी

पुस्तकाचा प्रकार : E-Dharmik, Ebook, Free-EBook

प्रकाशक संपर्क

मराठीसृष्टी 
चाणक्य, २रा मजला, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे ४००६०२
दूरध्वनी : ९८२०३१०८०३
इ-मेल : support@marathisrushti.com
वेबसाईट: www.marathisrushti.com

पुस्तक वाचा