घ्या हातात सुया आणि लागा विणकामाला, सोप्पय !

180.00

स्त्रियांना विणकाम, भरतकामाची जन्मत:च आवड असते. हे जाणून विणकामातील विविध प्रकार, डिझाईन्स भरतकामाचे सचित्र नमुने व त्याची रीत सामान्य स्त्रियांना समजेल अशा पध्दतीने केलेली मांडणीच या पुस्तकाच्या दोन आवृत्त्या संपायला कारणीभूत ठरल्यात.

लेखक : विजया किशोर भुलेस्कर | Vijay K Bhuleskar
प्रकाशक : मोनिका प्रकाशन | Monica Prakashan

पाने : १४८
किंमत : रु. १८०/-

लेखक संपर्क

लेखक : विजया किशोर भुलेस्कर | Vijay K Bhuleskar

प्रकाशक संपर्क

प्रकाशक : मोनिका प्रकाशन | Monica Prakashan

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “घ्या हातात सुया आणि लागा विणकामाला, सोप्पय !”

Your email address will not be published. Required fields are marked *