प्रकाश बाळ जोशी / Prakash Bal Joshi

पत्रकार ते चित्रकार असा प्रवास करणारे  श्री प्रकाश बाळ जोशी हे एक सुप्रसिद्ध कथाकार सुद्धा आहेत.

सी-३३०, स्वप्न महाल, स्वप्न नगरी, बी आर रोड, मुलुंड (पश्चिम) मुंबई ४०० ०८०

मोबाईल : ९८६९० १४५५५
इ-मेल : pbj2006@gmail.com


Showing all 2 results