प्रकाश लेले | Prakash Lele

प्रकाश लेले एम.टी.एन.एल. मध्ये अधिकारी होते.  त्यांना हिमालयात पायी फिरण्याचा छंद आहे.

पद्मलक्ष्मी को-ऑप हौसिंग सोसायटी, हिंदू कॉलनी, ब्राह्मण सोसायटी,  नौपाडा, ठाणे ४००६०२

फोन : ०२२-२५४२२०१२ / ९८६९४ १२०१२


 

Showing the single result