Sale!

कथागुच्छ

100.00 50.00

लेखक : विनायक अत्रे / Vinayak Atre
प्रकाशक : मराठीसृष्टी / Marathisrushti

किंमत : रु. 100/-
सवलत किंमत : रु. 50/-

SKU: Kathaguchcha-Atre Category:

Description

लेखक : विनायक अत्रे / Vinayak Atre
प्रकाशक : मराठीसृष्टी / Marathisrushti

किंमत : रु. 100/-
सवलत किंमत : रु. 50/-

लेखक संपर्क

प्रकाशक संपर्क

मराठीसृष्टी 
चाणक्य, २रा मजला, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे ४००६०२
दूरध्वनी : ९८२०३१०८०३
इ-मेल : support@marathisrushti.com
वेबसाईट: www.marathisrushti.com

पुस्तक वाचा