Sale!

खिरमट

170.00 100.00

Ebook

लेखक : महेश केळुसकर / Mahesh Keluskar
प्रकाशक : अनघा प्रकाशन / Anagha Prakashan

किंमत : रु. 170
सवलत किंमत : रु. 100

हे इ-पुस्तक लवकरच खरेदीसाठी उपलब्ध होईल. 

 

 

Description

Ebook

लेखक : महेश केळुसकर / Mahesh Keluskar
प्रकाशक : अनघा प्रकाशन / Anagha Prakashan

लेखक संपर्क

२०१, रामेश्वर सोसायटी, मुंदरा कंपाऊंड, गणेश टॉकिज जवळ, धोबी आळी, ठाणे (प) ४००६०१

मोबाईल - ९८६९४ ८६७७१
इमेल - maheshkeluskar@gmail.com

प्रकाशक संपर्क

अनघा प्रकाशन, ठाणे
१६, श्री सदिच्छा, मिठबंदर रोड, वाल्मिकीनगरच्या समोर, सदगुरु गार्डनजवळ, चेंदणी, ठाणे (पूर्व) ४००६०३
दूरध्वनी : ९७६९६०३२३९ / ९७६९६०३२४० / ९७६९६०३२४१
इ-मेल :  amolmnale30@gmail.com

वेबसाईट : www.anaghaprakashan.com


पुस्तक वाचा