वेगळी माती, वेगळा वास

260.00

मी आजपर्यंत प्रवासाशी संबंधित असे जे ललित लेखन केले, ते सगळे इथे एकत्र जुळवले आहे. इतर ललित लेखांबरोबर सुटे-सुटे, इथे-तिथे असे माझे प्रवासविषयक लेख आतापर्यंत प्रसिद्ध झाले. ज्या चार ललितलेखसंग्रहांत हे लेख विखुरलेले होते, त्यांपैकी एका पुस्तकाचा अपवाद वगळता, इतर तीन लेखसंग्रह आता उपलब्धही नाहीत; म्हणून प्रवासाच्या एकाच सूत्रात गुंफलेले या पुस्तकातले लेख रसिकांसमोर नव्याने एकत्र सादर केले आहेत. त्यांचा स्पर्श आणि वास रसिकांना वेगळा वाटला, तर या पुस्तकाचे सार्थक आहे.

लेखक : डॉ. अरुणा ढेरे / Dr Aruna Dhere
प्रकाशक : पद्मगंधा प्रकाशन / Padmagandha Prakashan

पाने : १९२
किंमत : रु. २६०/-

लेखक संपर्क

`विदिशा', ३२, अभिराम, तुळशीबागवाले कॉलनी, सहकार नगर, पुणे ४११००९
फोन : (०२०) २४२२९२८०


प्रकाशक संपर्क

पद्मगंधा प्रकाशन

१०३, धन्वंतरी टेरेस, कर्नाटक हायस्कूलजवळ, पांडुरंग कॉलनी, एरंडवणे, पुणे ४११०३८

Dhanwantari Terrace, Flat no 103, Near Karnataka High School, Pandurang Colony, Erandwana, Pune 411038

Telephone : 7350839176,020-25442455/24450260