विभ्रम

350.00

मराठी वाङमयातील कविता, कादंबरी व आत्मचरित्र या तीन वाङमय प्रकाराचा तौलनिक आढावा डॉ.विलास खोले यांनी घेतला आहे. या विषयांचे त्यांनी सविस्तर तपशीलासह अभ्यासपूर्ण विवेचन केलेले आहे.

लेखक : डॉ. विलास खोले / Dr Vilas Khole
प्रकाशक : अनघा प्रकाशन / Anagha Prakashan

पाने : ३०१
किंमत : रु. ३५०/-

प्रकाशक संपर्क

अनघा प्रकाशन, ठाणे
१६, श्री सदिच्छा, मिठबंदर रोड, वाल्मिकीनगरच्या समोर, सदगुरु गार्डनजवळ, चेंदणी, ठाणे (पूर्व) ४००६०३
दूरध्वनी : ९७६९६०३२३९ / ९७६९६०३२४० / ९७६९६०३२४१
इ-मेल :  amolmnale30@gmail.com

वेबसाईट : www.anaghaprakashan.com