Sale!

युगांतर

100.00 75.00

मराठीसृष्टीचे लेखक श्री सुमंत परचुरे यांची ही खिळवून ठेवणारी कादंबरी. ….. ……

लेखक : सुमंत परचुरे / Sumant Parchure
प्रकाशक : मराठीसृष्टी / Marathisrushti

किंमत : रु. १००/-
सवलत किंमत : रु.७५/-

SKU: Yugantar Category:

Description

मराठीसृष्टीचे लेखक श्री सुमंत परचुरे यांची ही खिळवून ठेवणारी कादंबरी. ….. ……

लेखक : सुमंत परचुरे / Sumant Parchure
प्रकाशक : मराठीसृष्टी / Marathisrushti

किंमत : रु. १००/-
सवलत किंमत : रु.७५/-

Yugantar | Sumant Parchure | Marathisrushti

लेखक संपर्क

लेखक : सुमंत परचुरे / Sumant Parchure

प्रकाशक संपर्क

मराठीसृष्टी 
चाणक्य, २रा मजला, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे ४००६०२
दूरध्वनी : ९८२०३१०८०३
इ-मेल : support@marathisrushti.com
वेबसाईट: www.marathisrushti.com

पुस्तक वाचा