बाजारगप्पा – चंद्रशेखर टिळक

0.00

NSDL चे माजी उपाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर टिळक यांच्या YouTube चॅनेलचा परिचय करुन देणारे व्हिडिओ पुस्तक…

श्री चंद्रशेखर टिळक यांची एकूण २७ पुस्तके व ३००० लेख प्रसिद्ध झाले आहेत.

आर्थिक विषयांवरील भाषणे ३५०० च्या उंबरठयावर आणि सगळे विषय मिळून ४५०० पेक्षा जास्त व्याख्याने जाली आहेत.

२०२३ साली ते अर्थसंकल्प विश्लेषण बाबतचा कै. नानी पालखीवाला यांचा विक्रम पार करतील. 

कदाचित तो विश्व – विक्रम असेल.

प्रकाशक : मराठीसृष्टी / Marathisrushti

हे व्हिडिओ पुस्तक वाचण्यासाठी पुस्तक वाचा या बटणवर क्लिक करा.

Description

NSDL चे माजी उपाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर टिळक यांच्या YouTube चॅनेलचा परिचय करुन देणारे व्हिडिओ पुस्तक…

श्री चंद्रशेखर टिळक यांची एकूण २७ पुस्तके व ३००० लेख प्रसिद्ध झाले आहेत.

आर्थिक विषयांवरील भाषणे ३५०० च्या उंबरठयावर आणि सगळे विषय मिळून ४५०० पेक्षा जास्त व्याख्याने जाली आहेत.

२०२३ साली ते अर्थसंकल्प विश्लेषण बाबतचा कै. नानी पालखीवाला यांचा विक्रम पार करतील. 

कदाचित तो विश्व – विक्रम असेल.

प्रकाशक : मराठीसृष्टी / Marathisrushti

हे व्हिडिओ पुस्तक वाचण्यासाठी पुस्तक वाचा या बटणवर क्लिक करा.

लेखक संपर्क

प्रकाशक संपर्क

मराठीसृष्टी 
चाणक्य, २रा मजला, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे ४००६०२
दूरध्वनी : ९८२०३१०८०३
इ-मेल : support@marathisrushti.com
वेबसाईट: www.marathisrushti.com

पुस्तक वाचा