झांझिबार डायरी – परिचय पुस्तक

0.00

लेखक : अरुण मोकाशी / Arun Mokashi
प्रकाशक : मराठीसृष्टी / Marathisrushti

पुस्तकाचा प्रकार : Ebook, Free-EBook

Description

लेखक : अरुण मोकाशी / Arun Mokashi
प्रकाशक : मराठीसृष्टी / Marathisrushti

पुस्तकाचा प्रकार : Ebook, Free-EBook

लेखक संपर्क

परिवहन या विषयातील तज्ज्ञ असलेले अरुण मोकाशी यांनी विपुल लेखन केले आहे.  त्यांचे वास्तव्य मुंबईतील चेंबुर येथे होते.

प्रकाशक संपर्क

मराठीसृष्टी 
चाणक्य, २रा मजला, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे ४००६०२
दूरध्वनी : ९८२०३१०८०३
इ-मेल : support@marathisrushti.com
वेबसाईट: www.marathisrushti.com

पुस्तक वाचा