श्री अक्कलकोट स्वामी स्तोत्र – महात्म्य

श्री अक्कलकोट स्वामीराया
स्मरुनी तुमच्या पवित्र पायां |
स्तोत्र महात्म्य तुमचे गावया |
प्रारंभ आता करतो मी ||

अक्कलकोटच्या श्री स्वामी समर्थांचे हे स्तोत्र – महात्म्य..

प्रकाशक : मराठीसृष्टी / Marathisrushti

हे इ-पुस्तक विनामूल्य वाचण्यासाठी पुस्तक वाचा या टॅबवर क्लिक करा.

SKU: akkalkot-swami-stotra-mahatmya Category:

Description

श्री अक्कलकोट स्वामीराया
स्मरुनी तुमच्या पवित्र पायां |
स्तोत्र महात्म्य तुमचे गावया |
प्रारंभ आता करतो मी ||

अक्कलकोटच्या श्री स्वामी समर्थांचे हे स्तोत्र – महात्म्य..

प्रकाशक : मराठीसृष्टी / Marathisrushti

हे इ-पुस्तक विनामूल्य वाचण्यासाठी पुस्तक वाचा या टॅबवर क्लिक करा.

प्रकाशक संपर्क

मराठीसृष्टी 
चाणक्य, २रा मजला, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे ४००६०२
दूरध्वनी : ९८२०३१०८०३
इ-मेल : support@marathisrushti.com
वेबसाईट: www.marathisrushti.com

पुस्तक वाचा

हे इ-पुस्तक वाचण्यासाठी क्लिक करा