Sale!

उभारणी

250.00 200.00

मला विविध क्षेत्रांची दारं खुली असतानाही मी अध्यापनाला जीवितकार्य मानल्यानं,  देशबांधणीत खारीचा वाटा उचलता आला त्याची कहाणी म्हणजे `उभारणी’.

लेखक : भगवान इंगळे / Bhagwan Ingale
प्रकाशक : ग्रंथाली / Granthali

पाने : २६८
किंमत : रु. २५०/-

Description

लेखक संपर्क

४२/सॉलिटेअर, सेनापती बापट मार्ग, जॉन्सन अ‍ॅन्ड जॉन्सन जवळ, माहिम (पश्चिम), मुंबई ४०००१६

भ्रमणध्वनी - ९९२०४५९७४७
इमेल - bhagwan.ingale42@gmail.com

प्रकाशक संपर्क

१०१, १/बी विंग, ` द नेस्ट'
पिंपळेश्वर को-ऑप सोसायटी, टायकलवाडी,  स्टार सिटीसमोर,
मनोरमा नगरकर मार्ग,  माटुंगा (पश्चिम)
मुंबई ४०००१६

फोन : (०२०) २४२१६०५० / २४३०६६२४
ई-मेल : granthaliruchee@gmail.com